Arvot

 

Reiluus

  • Olemme päätöksissämme ja toiminnassamme reiluja. Luomme ilmapiirin, jossa keskustelu on avointa ja rehellistä.
  • Päätökset pohjautuvat perusteluihin, harkintaan ja kattavaan taustatyöhön.

 

Vastuullisuus

  • Huolehdimme työyhteisön hyvinvoinnista sekä osakkaiden eduista.
  • Kunnioitamme luontoa ja aiheutamme luonnolle mahdollisimman vähän haittaa.

 

Yhteistyö

  • Olemme työntekijöiden, osakkaiden, ja asiakkaiden tiivis yhteisö, jossa on reilu ja avoin ilmapiiri.
  • Toimintamme perustuu erilaisten kokemustaustojen ja ajattelutapojen yhdistämiseen ja sitä kautta parhaiden tapojen löytämiseen.

 

Olemme kiinnostava yhteistyökumppani

  • Osakkaat ja asiakkaat ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme. Heidän tarpeensa on menestyksemme ydin ja aktiivinen vuorovaikutus päätöksentekomme keskiössä.

 

Rohkeus

  • Suhtaudumme avoimesti uusiin ideoihin ja asioihin.
  • Kokeilemme rohkeasti toimialan uusia suuntauksia, toimintamalleja ja käytäntöjä.

 

Messilä Golf Oy:n visio

Messilä Golf Oy:n tavoite on vuosina 2019-2025 olla ensisijaisesti kaikkien osakkaidensa etujen edistäjä, asiakaskokemuksen selkeä keulakuva toimialueella ja vakavarainen toimija, jonka hoitotaso ja -vastike ovat vertailukenttiin nähden kilpailukykyiset.

Strategiassa ja toimintasuunnitelmassa pyritään löytämään keinot, joilla yhtiön asema vakavaraisena ja osakkaiden toiveet täyttävänä yhtiönä voidaan taata. Samalla vaikutetaan koko toimialaan sen positiivisen kehityksen voimistamiseksi.