Arvot

 

Reiluus

  • Olemme päätöksissämme ja toiminnassamme reiluja. Luomme ilmapiirin, jossa keskustelu on avointa ja rehellistä.
  • Päätökset pohjautuvat perusteluihin, harkintaan ja kattavaan taustatyöhön.

 

Vastuullisuus

  • Huolehdimme työyhteisön hyvinvoinnista sekä osakkaiden eduista.
  • Kunnioitamme luontoa ja aiheutamme luonnolle mahdollisimman vähän haittaa.

 

Yhteistyö

  • Olemme työntekijöiden, osakkaiden, ja asiakkaiden tiivis yhteisö, jossa on reilu ja avoin ilmapiiri.
  • Toimintamme perustuu erilaisten kokemustaustojen ja ajattelutapojen yhdistämiseen ja sitä kautta parhaiden tapojen löytämiseen.

 

Olemme kiinnostava yhteistyökumppani.

  • Osakkaat ja asiakkaat ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme. Heidän tarpeensa on menestyksemme ydin ja aktiivinen vuorovaikutus päätöksentekomme keskiössä.

 

Rohkeus

  • Suhtaudumme avoimesti uusiin ideoihin ja asioihin.
  • Kokeilemme rohkeasti toimialan uusia suuntauksia, toimintamalleja ja käytäntöjä.

 

Messilä Golf Oy:n visio

Messilä Golf Oy:n tavoite on vuosina 2019-2025 olla ensisijaisesti kaikkien osakkaidensa etujen edistäjä, asiakaskokemuksen selkeä keulakuva toimialueella ja vakavarainen toimija, jonka hoitotaso ja -vastike ovat vertailukenttiin nähden kilpailukykyiset.

Strategiassa ja toimintasuunnitelmassa pyritään löytämään keinot, joilla yhtiön asema vakavaraisena ja osakkaiden toiveet täyttävänä yhtiönä voidaan taata. Samalla vaikutetaan koko toimialaan sen positiivisen kehityksen voimistamiseksi.

 

jQuery(function ($) { //open toggle on button click $('a.open-toggle').on('click', function(event){ $('#toggle3.et_pb_toggle_2 .et_pb_toggle_title').click(); }); });