Toiminnasta kaudella 2023

Messilän kenttä avattiin keväällä 9.5. ja kausi päättyi 17.10. Pelipäiviä kertyi kaikkiaan 162. Syksyn runsaat sateet pehmensivät kentän pohjaa, jonka jälkeen 18.10. alkaen äkillinen lämpötilojen lasku yöpakkasille ja päivisin vain muutaman asteen nousu plussan puolelle aiheutti monen muunkin kentän sulkemisen viime vuosia aikaisemmin.

Pelikierroksia Messilässä kertyi kaikkiaan 30.760 (2022 31.200). Omat jäsenet pelasivat 23.443 (23.907) kierrosta ja vieraspelaajat 4.953 (5.119) kierrosta. Tämän lisäksi omien jäsenten pelaamia kilpailukierroksia kertyi 2.237 (2.164) ja vieraspelaajien 677 (672). Kokonaiskierrosmäärässä on mukana 9r lähdöt 10-tiiltä 737 (982). Kokonaiskierrosmäärästä A- ja B-pelilipuilla pelattujen kierrosten osuus oli 3.194 (3.302) kierrosta.

Avoimia kilpailuja järjestettiin kaudella 14 kpl, joista yksi oli pelkästään naisille suunnattu. Viikkokilpailusarja koostui seitsemän peliviikon aikana pelatusta kierroksesta kahdessa sarjassa ja kärkipelaajien finaalista 10.9. Senioreille oli oma 8-viikon kilpailusarjansa ja muita seniorein järjestämiä tapahtumia. Seniorit kokoontuvat aktiivisesti jo talvikaudella 2022-2023 järjestettyjen PadelMarinan hallikilpailuissa.

Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta kymmenellä ja on nyt kaikkiaan 1.154. Jäsenistä miehiä on 801 ja naisia 353. Seniori-ikäisiä (50+) on 756, kun se korkeimmillaan oli 772 vuonna 2017. Alle 22-vuotiaiden junioreiden määrä on 112. Jäsenten vaihtuvuus, eli liittyneet/eronneet, on reilut sata jäsentä vuodessa.

Junioritoiminnan osalta kausi oli aktiivinen, kun kaikki 54 tarjolla ollutta junioripelioikeutta oli käytössä. Eritasoisten ja -ikäisten harjoitusryhmiin osallistui yhteensä 44 4-17-vuotiasta junioria. Ryhmiä ohjasi 9 aikuista ohjaajaa ja yksi nuori apuohjaaja. Kesän aikana järjestettiin kaksi golfleiriä, joihin osallistui yhteensä 20 lasta. Yhteensä 250 5-9-luokkalaista sekä lukiolaista kävi kokeilemassa golfia touko- ja elo-/syyskuussa.

Pelaajapalautetta kerättiin kauden aikana sekä vieraspelaajilta että omilta jäseniltä. Vieraspelaajapalautetta saatiin 406 pelaajalta ja suosituspisteet olivat kokonaisuudessaan kenttien kansallisen keskiarvon yläpuolella. Valtaosa vieraspelaajien sanallisesta palautteesta oli kannustavaa ja positiivista, niin kentän kuin palvelujenkin osalta. Ehkä suurimmat ongelmat oli kohdattu golfauton käytön ja opasteiden puutteiden osalta.

Omien jäsenten palaute oli vieraspelaajien palautetta ankarampaa ja suosituspisteet jonkin verran alle valtakunnallisen keskiarvon. Jäsenkyselyyn saatiin vastaus 221 jäseneltä.

Tärkein alue, eli kenttämme, sai kaikilta osin omilta pelaajiltamme erittäin positiivista palautetta. Lisäksi pelin kentällä koettiin rullaavan hyvin, mutta peliaikojen saatavuus oli jonkin verran haasteellista. Pelituotetarjonta ja hintataso koettiin tasapainoiseksi. Myös harjoitusalueisiin oltiin tyytyväisiä.

Vaikka kilpailujen tarjonta koettiin kohtuullisen hyväksi, toivottiin lisäksi tunnelmaa parantavia yhteisiä tapahtumia.

Asiakaspalvelussa ja tiedottamisessa caddiemastertoimintaan ja nettisivujen sisältöön oltiin tyytyväisempiä kuin somekanavien kautta tiedottamiseen.

Palvelujen osalta klubitalon siisteys ja tilat kokonaisuudessaan koettiin hyväksi. Ravintolan aukioloaikoja, palvelua ja tarjonnan monipuolisuutta kiitettiin ja ravintolan hinta-laatutaso koettiin tasapainoiseksi. Proshopin osalta tuotevalikoima koettiin ehkä hieman niukaksi. Myymälätila klubilla on pieni, mutta Kauppakeskus Valossa sijaitseva varsinainen GolfPoint-myymälä laajoine valikoimineen sijaitsee kohtuullisen lähellä.

Vastausten perusteella ainakin jonkin verran koetaan, etteivät pelaajat pääse vaikuttamaan toimintaan riittävästi uusilla ideoilla ja ehdotuksilla. Messilägolfissa kuitenkin seuratoiminta ja toimikuntien mahdollisuus kehittää oman toimintansa sisältöä on ehkä poikkauksellisenkin suuri, koska seuratoiminta meillä on ollut perinteisesti erittäin aktiivista. Senioreille ja junioreille toimintaa koettiin olevan riittävästi, mutta siihen väliin jäävän ikähaarukan toimintaa toivottiin kehitettävän. Nyt päättyneellä kaudella käynnistettiin uusi Nuorten Aikuisten toimikunta, jonka toimintaan kannattaa lähteä mukaan.

Kiitos kaudesta 2023 ja saamastamme palautteesta, hyvää syksyn jatkoa ja uuden pelikauden odotusta.

Omasta puolestani kiitän kaikkia Teitä menneistä vuosista, jotka olen saanut kanssannne kokea. Samalla toivotan tulevalle toimitusjohtaja Juha Ruposelle menestystä uudessa tehtävässään,
tj Arja Byman

Bunkkereiden uudistus ja kenttätyöt info

Bunkkereiden uudistus ja kenttätyöt info

Hiekkaesteiden korjaustyö käynnistettiin kaksivuotisena syksyllä 2022. Syksyn aikana uudistettiin jo etuysin kaikki hiekkaesteet ja takaysin osuus toteutetaan syksyllä 2023, 18.9. alkaen. Uudistuksen yhteydessä esteiden sijainnit tarkistetaan Lassi Pekka Tilanderin suunnitelman mukaisesti nykyisiä lyöntimittoja vastaaviksi. Molempina vuosina työ suoritetaan syksyllä pelikauden päättyessä.

Esteiden pohjat rakennetaan vettä läpäisevällä erikoisbetonilla (Capillary Concrete), joka jatkossa estää kivien nousun maaperästä. Bunkkereiden reunat rakennetaan keinonurmella (Durabunker repair).

Työn viimeistely, osa reunanurmetuksesta ja liittymäalueesta väylänurmeen toteutetaan kevään aikana. Liittymät toteutetaan kylvöllä väyläesteiden ympäriltä ja tarvittaessa viheriöiden alueella käytetään siirtonurmea.

Tervetuloa pelaamaan uudistuvalle kentällemme!
tj Arja Byman

Uusi toimitusjohtaja 1.11.2023 alkaen

Hyvät messiläläiset, Messilä Golf Oy:n uusi toimitusjohtaja on valittu. Uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.11.2023 alkaen Juha Ruponen. Juha on kokenut golftoimija, joka on työskennellyt toimitusjohtajana mm. Lahden Golfissa, Vuosaari Golfissa, Peuramaa Golfissa sekä Tuusulan Golfklubissa, josta hän siirtyy meille Messilään. 

Messilä on minulle innostava ja mieluisa paikka, sillä syntyperäisenä lahtelaisena sydän sykkii aina näille kotinurkille. Odotan innolla osakkaiden ja jäsenistön kohtaamista. Kehitetään toimintaa edelleen ja viedään yhdessä Messilää kohti 2030-lukua”, toteaa uusi toimitusjohtaja Juha Ruponen. 

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että saimme juuri Juhan johtamaan kehittyvää ja hyvähenkistä golfyhteisöämme.

Messilä Golf Oy, hallitus
pj Matti Hippi

Näin nimeät osakkeen pelioikeudelle käyttäjän kaudelle 2023

Pelioikeuden nimeäminen itselle tai Messilä golfin jäsenelle tai osakkaalle:

 • Siirry osoitteeseen meg.nexgolf.fi/meg
 • Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi 
 • Valitse ylävalikosta oikealta reunalta sivu Oma Nexgolf
 • Valitse vasemmalta reunalta pystyvalikosta Osakkeet (avaa mallikuva tästä)
 • Valitse Hallinnoi ja lisää pelioikeus
 • Jos nimeät osakkeen itsellesi, klikkaa hiirellä lisää itselle
 • Jos nimeät pelioikeuden toiselle Messilä Golfin jäsenelle tai asiakkaalle, kirjoita pelaajan jäsennumero, asiakasnumero tai nimitiedot ja paina hae
 • Hyväksy ja pelioikeus on valitsemasi henkilön käytössä.

Pelioikeuden nimeäminen henkilölle, jolla ei ole Messilä golfin jäsenyyttä tai asiakkuutta

 • Lähetä sähköpostitse osoitteeseen caddiemaster@messilagolf.fi:
 • Viestin aihe: Pelioikeus C- tai BXX (=osakkeen numero)   
 • Viestin sisältö: Pelaajan nimi ja yhteystiedot   
 • Osakkeen omistajan nimi ja ilmoittajan nimi

Osakastiedote 1/2023

Yhtiökokous ja Messilä Golf Oy:n hallitus kaudelle 2023

Messilä Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2023. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Hippi. Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin entiset Olli Teerijoki, Kari Toivonen (C-sarja), Jukka Ottela (B-sarja), Merja Leena Alenius, Keijo Laine sekä Jukka Järvinen.

Kauden 2023 suunnitelmat

Kaudella 2023 valmistuu kaksivuotinen hiekkaesteiden uudistus- ja korjaustyö, jossa hiekkaesteiden sijainnit tarkistetaan nykyisiä lyöntimittoja vastaaviksi. Esteiden pohjat rakennetaan vettä läpäisevällä erikoisbetonilla, joka mm. estää kivien nousun maaperästä. Uudistustyö perustuu Lassi-Pekka Tilanderin suunnitelmaan vuosille 2022–2023.

Yhtiökokouksessa päätettiin vuonna 2014 valmistuneen huoltohallialueen rahoittamiseksi perittävän käyttömaksun korotusosuuden rahastoimisesta.

Huoltohallialueen investoinnin rahoittamiseksi käyttömaksun yhteydessä perittävä alv 0 % osuus rahastoidaan ennakkoratkaisun nro 11EY1008 mukaisesti taseeseen vapaan oman pääoman erään investointirahastoon. Rahaston arvo tulee olemaan kuluvan kauden päättyessä 1 012 000 euroa.

Kauden 2023 palvelut

 • Kaudella 2023 kentän ja palvelujen operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja Arja Byman
 • Kentän ja rangen hoidosta vastaa kenttämestarimme Marko Suokas
 • Messilän Klubiravintoloitsijana toimivat Virpi Kesonen, Ilkka Koskinen ja Lasse Koskinen (Lahden Upseerikerhon yrittäjät)
 • Proshop toimintamme tuottaa Golf Point, Jani Hifumi ja Anna Hifumi.
 • Opetustoiminnasta vastaa PGA pro Timo Ruuda

Osakkeiden käyttömaksut kaudelle 2023

C- ja B-pelioikeuden käyttömaksu kaudella 2023: 700 euroa (sis. alv 63,64)
+ rahastoitava osuus (11EY1008) 70 euroa (alv 0 %)
+ 20 euroa lainan korko (sis. alv 10 % 1,82)
= 790 euroa per pelioikeus


Käyttömaksun eräpäivä ja maksuehdot per pelioikeus: Voit suorittaa käyttömaksun yhdessä tai useammassa erässä.

Erämaksu: Ensimmäisen erän maksupäivä on 30.3.2023 ja summa 125 euroa.

Seuraavat 7 x erät ovat 95 euroa ja maksupäivät viimeistään:

30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10.

B-osakkeessa maksuerän ja kertymän kerroin on 2.Maksupäivä:              Maksettava erä:     Kertymä yhteensä:

30.3.                          125                           125          
30.4.                          95                             220          
30.5.                          95                             315
30.6.                          95                             410
30.7.                          95                             505
30.8.                          95                             600
30.9.                          95                             695
30.10.                        95                             790Maksuerän viivästyessä pelioikeuden käyttöoikeus lukkiutuu ja suoritus siirtyy Lowell-perintään. 

Viivästyneen maksun kirjauduttua, lukkiutunut pelioikeus avataan erillisestä pyynnöstä osoitteeseen caddiemaster@messilagolf.fi

Maksu tulee ehdottomasti suorittaa laskun viivakoodia tai viitenumeroa käyttäen riippumatta maksun suorittajasta tai siitä kenelle pelioikeuden käyttö on nimetty.


Vastikkeiden hoitotili on FI66 5612 1120 1767 52.

Pelioikeuden käyttäjän nimeäminen järjestelmään

 • Siirry osoitteeseen meg.nexgolf.fi/meg
 • Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi
 • Valitse ylävalikosta kohta Oma Nexgolf
 • Valitse vasemman reunan valikosta Osakkeet ja Hallinnoi
 • Jos nimeät osakkeen itsellesi, klikkaa hiirellä lisää itselle
 • Jos nimeät pelioikeuden toiselle Messilä Golfin jäsenelle, kirjoita pelaajan jäsennumero tai nimitiedot ja paina hae
 • Hyväksy ja pelioikeus on valitsemasi henkilön käytössä.

Pelioikeuden käyttäminen sarjakorttina, A- tai B- osake

 • Pelioikeuden käyttö lippuina, eli sarjakorttina, perustuu koodiin, jota omistaja tai omistajan nimeämä käyttäjä hallitsee ajanvarauksessa.
 • A-sarjan pelioikeus: 50 kpl sarjakortti ja B-sarjan pelioikeus: 2×20 kpl tai 1×40 kpl sarjakortti, jos molemmat pelioikeudet käytetään lippuina.
 • Pelioikeuden omistaja tai omistajan nimeämä käyttäjä hallitsee sarjakortin käyttöä ajanvarauksessa ilman lisäveloitusta.
 • Sarjakortin haltija voi harkintansa mukaan luovuttaa toiselle henkilölle oikeuden koodin käyttämiseen ajanvarauksessa.
 • Lippusarjakortin perustamis- ja koodilomake täytetään osoitteessa www.messilagolf.fi > osakas > Lippusarjan koodi.
 • Käyttöohjeet löytyvät osakastiedotteista: https://www.messilagolf.fi/tiedotteet/

Pelilippujen luovuttaminen

Pelilipun voi kirjata suoraan ajanvarausikkunaan

 • Voit varata lähtöajan vieraspelaajalle syöttämällä sarjakorttitunnuksen suoraan ajanvarausikkunaan.

Sähköisen laskun vastaanottaminen

 • Siirry osoitteeseen meg.nexgolf.fi/meg
 • Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi
 • Valitse Oma Nexgolf ylävalikosta ja kohta omat asetukset
 • Lisää sähköpostiosoitteesi kohtaan Laskutussähköpostiosoite
 • Jatkossa laskusta saapuu automaattisesti viesti sähköpostiisi. Voit valita e-laskun tai verkkolaskun.
 • Kirjautumalla omilla tunnuksilla löydät aina avoimet laskut ja laskutushistorian Oma Nexgolf – Laskut osiosta.

Jäsenen kirjautuminen omilla tunnuksillaan

 • Siirry osoitteeseen meg.nexgolf.fi/meg
 • Jäsennumero on jäsenmaksussa ja jäsenkortissa
 • Käyttäjätunnus esim. Kalle Golffari synt. 5.1.2000 = KaGo05

Osakas, jolla ei ole henkilökohtaisia tunnuksia kirjautuu seuraavasti

 • Siirry osoitteeseen meg.nexgolf.fi/meg
 • Kirjaudu sisään paperilaskussa tai sähköpostitiedotteessa olevalla jäsennumerolla ja käyttäjätunnuksella: laskutus
 • Valitse sähköisen laskutuksen asetukset yllä olevan ohjeen mukaan
 • Nimeä pelioikeuden käyttäjä yllä olevan ohjeen mukaan
 • Säilytä kirjautumistunnukset seuraavaa kirjautumista varten

Osakastiedotteet ja edut: Tiedotteet ja osakasedut  www.messilagolf.fi > osakkuus

Uutiskirje: Ellet saa Uutiskirjeitämme, varmista (kirjautumalla Nexgolfiin ajanvaraustunnuksin), että sähköpostisosoitteesi on Oma Nexgolfissa oikein.

Yhteystietojen ylläpito ja korjaus: Tarkista ajoittain, että kaikki yhteystietosi ovat oikein. Kirjaudu ajanvaraustunnuksin Nexgolfiin > Oma Nexgolf > Omat asetukset

Kilpailumaksujen maksaminen kortilla: Kilpailumaksu on helppo maksaa jo kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä, kun lisäät maksukortin tiedot kirjautumalla Nexgolf > Oma Nexgolf > Omat asetukset > lisää maksukortin tiedot. Jos osallistuminen peruuntuu, maksun palautus onnistuu helposti olemalla yhteydessä caddiemasteriin.

Kutsu Messilä Golf Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1/2023

Kutsu Messilä Golf Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1/2023

Kokouskutsu: Messilä Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous 1/2023

Aika: Tiistai 14.3.2023 klo 17:00
Paikka: Lahden Upseerikerho, Upseerikerhonkatu 3, 15700 Lahti

Pyydämme vahvistamaan osallistumisen viimeistään 12.3. tarjoilujen ja paikkajärjestelyjen vuoksi: tiedotus@messilagolf.fi

Henkilökohtainen kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viikolla 8.

Liitteet:

Kauden 2023 käyttömaksuesitys per pelioikeus:

700 euroa (sis. alv 63,64)
+ rahastoitava osuus (11EY1008) 70 euroa (alv 0 %)
+ 20 euron lainan korko (sis. alv 10 % 1,82)
= 790 euroa

Käyttömaksut sisältävät rahoitusosuutta kentän hiekkaesteiden vuosille 2022–2023 ajoitettuun uudistus- ja korjaustyöhön, jossa hiekkaesteiden sijainnit tarkistetaan nykyisiä lyöntimittoja vastaaviksi. Esteiden pohjat rakennetaan vettä läpäisevällä erikoisbetonilla, joka mm. estää kivien nousun maaperästä. Uudistustyö perustuu Lassi-Pekka Tilanderin suunnitelmaan ja valmistuu syksyllä 2023.

Kaudella 2022 toteutettiin väylien 1–9 osuus ja kustannukset olivat 114.000 euroa (alv 0%). Laskelmien mukaan takaysin kustannusosuus jäänee hieman alhaisemmaksi.

Kaudella toteutettiin myös jäsenten viihtyvyyden parantamiseksi klubin terassi alueella uudistustyö, yhteistyössä Messilän golf ry:n kanssa.