Paikallissääntö 2024

Kentän ulkorajat (Sääntö 18.2)
a. Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaa määrittelevän aidan tai valkoisten tolppien toisella puolella.
b. Pallo on ulkona, vaikka se tällaisessa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.
c. Raja jatkuu kahden viimeisen paluun suunnassa eteenpäin, ellei sitä ole merkitty päättyväksi

Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)

a. Kunnostettavat alueet
(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
(2) Sorapäällysteiset pintasalaojat
(3) Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa
(4) Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat

(5) Muurahaispesät

b. Kiinteät haitat
(1) Kiinteä haitta kukkaistutukset ja M kirjain 15 väylällä katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(2) Asvaltoidut tai soralla  päällystetyt tiet ja polut sekä latupohja.
(3) Tee 30 (par3) avauslyöntien harjakset
(4) Rakennukset, katokset, mittamerkit, opaskyltit                                                                        
(5) Suoja-aidat viheriöiden ympärillä
(6) Väylän 8 sähköpylväs ja sen tuki vaijerit

c. Maahan painunut pallo

Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.

b. Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta
Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti:
Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.

Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.
Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen

Olennaiset rakenteet

Olennaisia rakenteita, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta, ovat:
a. Bunkkereiden reunojen tukirakenteet silloin, kun ne ovat alkuperäisillä paikoillaan
b. Puiden ja pensaiden juurilla ja muualla oleva puuhake. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voidaan poistaa (sääntö15.1.a) mukaisesti
c. Kunnostamattomat polut ja urat.

Erityiset tai pakolliset vapautumismenettelyt

Vapautuminen pelilinjalla olevasta suoja-aidasta

Pelattaessa väylää 9 väylän 1 suoja-aidan ollessa pelilinjalla. Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta pudottamalla pallon ja pelaamalla sitä 9 DZ pudotusalueelta.

Vastaistutettujen puiden suojeleminen

Vastaistutetut/nuoret puut, jotka ovat tukipuin tuettuja, ovat kiellettyä pelialuetta. Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä säännön 16.1f mukaisesti.