Istuma- tai fyysisesti kuormittava työ sekä liikunta vailla riittävää lihashuoltoa voivat aiheuttaa lihaksissa pitkäaikaista kiristymistä. Hieronnan jännitystiloja laukaiseva vaikutus perustuu hermokudoksen välityksellä tapahtuvaan tietoiseen rentoutumiseen. Tietyillä hierontaotteilla on myös lihaskudosta venyttävä ja lihaskireyksiä lievittävä vaikutus. Syvissä hierontaotteissa käytettävä paine asettaa lihassyitä paikoilleen niitä venyttämällä ja toisistaan loitontamalla.

Myös erilaiset mekaaniset vammat, kuten lihasrepeämät tai ruhjeet vaikuttavat lihasten toimintaan. Niiden aiheuttamien lihaksen sisäisten verenpurkausten seurauksena on yleensä tulehdusreaktio: kuumotusta ja turvotusta. Vamman parantumisen myötä lihakseen alkaa muodostua side- ja arpikudosta, joka saattaa heikentää lihaksen toimintakykyä. Sidekudoksiset kiinnikkeet syntyvät, kun arpeutunut sidekudos ”liimaa” kudoksia toisiinsa. Epäsuotuisat arpi- ja sidekudosmuodostumat voivat aiheuttaa poikkeavia mekaanisia tiloja, joiden seurauksena myös muualle elimistöön voi muodostua rasitusvammoja. Näitä arpi- ja sidekudosrakenteita voidaan rikkoa kitkahieronnalla, venyttää ja muutenkin mobilisoida, jolloin niistä muodostuu elastisempia ja vähemmän lihaksen toimintaa haittaavia.

Yksi hierontaan hakeutumisen syy on eri syistä johtuva fyysisen jännittyneisyys (kireät lihakset ja lihaskivut), jolloin kehon aistinelimet lähettävät keskushermostoon tietoja jännittyneistä lihaksista. Näiden paikallisten oireiden lievittäminen tai jopa poistaminen, vähentää keskushermostoon saapuvan ”ylimääräisen” sensorisen ”aistitiedon” määrää aikaansaaden rentoutumisen tunteen. Hierontaotteen voimakkuudesta ja laajuudesta riippuu, millainen rentoutumisen taso saavutetaan. Yleinen rentoutuminen saavutetaan parhaiten laajoilla ja suhteellisen pehmeillä otteilla. Ensimmäisenä hieronta kohdistuu ihon alla olevien sensoristen hermojen päissä oleviin mekanoreseptoreihin, jotka kuljettavat sensorisen tiedon kohti keskushermostoa. Hieronta aloitetaan alkusivelyillä ja lihasten tunnustelulla (palpointi), joiden aikana asiakas tiedostaa jännitystilojaan. Tietoinen rentoutuminen mahdollistuu jännitystiloja helpottamalla syviä hierontatekniikoita käyttäen.

Hieronta on yhteistyötä asiakkaan ja hierojan välillä, jolloin asiakkaan tuntemukset ohjaavat esimerkiksi otteiden voimakkuutta.

Tervetuloa hierontaan!

Ajanvaraus: www.difix.fi

T. Dimi