Aika             24.3.2021 klo 14.00
Paikka         Messilän golfklubi, mahdollisuus osallistua sähköisesti

 

 

Messilä Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään kahdessa osassa. Ensimmäisessä kokouksessa 24.3.2021 käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§ mainitut varsinaiset asiat, sekä päätös korotetun käyttömaksuosuuden rahastoinnista ennakkoratkaisun Nro 11EY1008 mukaisesti. Käyttömaksuesitys kaudelle 2021 on sama kuin edellisellä kaudella ja laskutus heti vuosikokouksen jälkeen (740 € per pelioikeus).

Varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous pidetään syyskuun 2021 loppuun mennessä erikseen lähetettävän kokouskutsun mukaisesti. Jatkokokouksessa käsitellään muutamien osakkeenomistajien kokouksen esityslistalle esittämät asiat, jotka koskevat yhtiöjärjestystä ja eri osakesarjojen välistä kohtelua.

Jatkokokouksessa käsitellään lisäksi hallituksen nimeämän työryhmän kevään 2021 aikana valmistelema yhtiöjärjestyksen päivitysesitys. Päivitystyöhön on nimetty työryhmä vuoden 2020 yhtiökokouksessa selvitetyn mukaisesti.

Työryhmän jäsenet ovat Jukka Ottela, Merja-Leena Alenius, Olli Teerijoki, Matti Hippi, sekä tj Arja Byman. Työryhmää on kevään aikana täydennetty kutsumalla mukaan alkuperäisen Messilä Golf Oy:n yhtiöjärjestyksen laatija ja yhtiön perustajaosakas, varatuomari Jorma Ratia. Työryhmän tavoitteena on valmistella perusteltu esitys yhtiöjärjestyksen muutostarpeista ja ehdotuksesta muutoksen toimeenpanemiseksi.

Messilä Golf Oy:n osakkaille on postitettu kutsu yhtiökokoukseen 8.3.2021.

Pyydämme vahvistamaan kokoukseen osallistumisen viimeistään 22.3.2021. Kokoukseen osallistuminen on mahdollista sähköpostilla,
lähettämällä osallistujan nimi, sähköpostiosoite, sekä osakkeen/osakkeiden numero, jota/joita edustaa, osoitteeseen tiedotus@messilagolf.fi.
Valtakirjalla edustavan tulee liittää mukaan (skannattu dokumentti) omistajan allekirjoittama valtakirja osakkeesta tai osakkeista, joita edustaa.
Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse osallistumislinkki ennen kokouksen alkua, 24.3. Kokousaineisto tästä.

Kokouksessa läsnä voi tämänhetkisen viranomaissuosituksen mukaan olla maksimissaan kuusi henkilöä.
Ohjeistus tarkistetaan kokouspäivän tilanteen mukaan.
Jos haluat mieluiten osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti, ilmoita tämä erikseen sähköpostilla tiedotus@messilagolf.fi.
Ilmoitamme edellisenä päivänä mukaan mahtuvat, ilmoittautumisjärjestyksessä.

Messilä Golf Oy,
hallitus