Jani Perttilä
Markku Koskela
Kari Kuparinen
Ville Lagerblom
Seppo Vehka-aho
Mohamed El-Ghaoui
Simo Martikainen
Juha Sillman
Markku Utti
Juha Lindqvist
Erkki Kortelainen
Jarkko Kella