Viime keväänä seuralta Messilä Golf Oy:n omistukseen siirtyneen Meg Juniorituki Oy:n ensimmäinen kausi tuotti toivotun tuloksen, kun junioreille suunnattuja edullisia pelioikeuksia aktivoitiin käyttöön lähes 40. Messilä Golf Oy:n antama taustatuki mahdollisti junioreillemme aiempaa huomattavasti alhaisemmat hinnat, jotka ikäryhmittäin porrastettuna tarjosivat tuetun pelioikeuden aina 25 -vuoden ikään saakka. Tämän lisäksi tukea on suunnattu junioreiden ohjaus-, harjoittelu- ja kilpailukuluihin.

Meg Juniorituki Oy:n tulonhankinta koostui yritysyhteistyöstä, saadusta sponsorituesta, mainospaikka myynnistä, yrityskilpailujen järjestelystä ja erilaisista tukitempauksista, joista kaudella merkittävimmät olivat MeG 30 v ProAm, 24H ja Weststar ProAm. Näillä tuotoilla koko tukitoiminta pystyttiin kattamaan.

Tavoitteena on jatkossakin huolehtia junioritoiminnan taloudesta rasittamatta sillä emoyhtiön kassaa. Sponsorivarojen hankintaan liittyy kuitenkin aina riski, jonka jakaminen on vakavaraisen Messilä Golf Oy:n tytäryhtiönä entistä turvallisempaa. Junioritoimintaan panostaminen on sijoittamista golfin ja erityisesti myös kilpagolfin tulevaisuuteen, josta jokaisen golfyhteisön tulee kantaa vastuuta.

Kiitos kaikille tukitoimintaan osallistuneille!

tj Arja Byman