Messilä Golf Oy

 

Yhtiön toimialana on hallita omistamaansa 18-reikäistä golfkenttää maa-alueineen, rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se siten jaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön tuottama voitto käytetään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtaja, headcaddiemaster, kenttämestari sekä kenttä- ja huoltotyöntekijöitä. Yhtiön hallituksessa on 5–7 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan.

 

Osakejakauma

A-osake, 50 kpl, á kaksikymmentä (20) ääntä. Oikeuttaa viiteenkymmeneen (50) pelilippuun pelikaudessa.

B-osake, 300 kpl, á yksi (1) ääni. Kaksi nimettyä pelioikeutta tai vaihtoehtoisesti kaksikymmentä (20) pelilippua per pelioikeus.

C-osake, 550 kpl, á yksi (1) ääni. Yksi nimetty pelioikeus per pelikausi.

 

Yhtiöjärjestys

Tulosta yhtiöjärjestys materiaalipankista.

 

Kentän kehittäminen

Vuonna 2004 käynnistettiin kentän perusparannustyö, joka käsitti kaikki viheriöt, lyöntipaikkoja ja esteitä.

Perusparannustyön yhteydessä viheriöiden kaikki rakenteet uusittiin ja kasvukerroksiin käytettyjen materiaalien laatu ja toimivuus tutkittiin tarkoin.

Kastelu- ja kuivatusjärjestelmät uusittiin. Uudistustyön tuloksena viheriöiden käyttöaika on pidentynyt ja talviviheriöiden käyttötarve kauden alussa ja lopussa lähes poistunut.

Klubitalo saneerattiin 2010–2011.

Kaudella 2013 rakennettiin rangen alue kokonaan uudelleen.

Vuonna 2011 käynnistetty huoltohallin ja -alueen rakennustyö on valmistunut keväällä 2014.

 

 

Hallitus

Matti Hippi, puheenjohtaja

Muut jäsenet:

Olli Teerijoki

Jukka Nikkanen

Keijo Laine

Tuomas Lemmetty

Jukka ottela

Kari Toivonen

 

Toimitusjohtaja

Arja Byman

Kenttämestari

Marko Suokas