Hyvät Messilä Golf Oy:n osakkaat ja golfarit,

viime päivinä hanki on alkanut vajota, ja kevättä on vihdoin ilmassa. Pääsemme pian harrastuksemme pariin kiertämään kenttäämme. Kauden avaus tapahtuu perinteisesti 1.5. vappubrunssilla. Toivotaan, että kenttä saadaan auki talven jäljiltä myös mahdollisimman pian.

 

Hallituksen puheenjohtajat vaihtuivat

Yhtiön yhtiökokouksessa valittu hallitus piti pääsiäisen tienoilla järjestäytymiskokouksen. Pitkäaikainen puheenjohtaja Jukka Järvinen luovutti puheenjohtajan nuijan allekirjoittaneelle, varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Ottela. Jukka Järvinen jatkaa edelleen hallituksen jäsenenä. Hänen puheenjohtajakaudellaan yhtiössä kiinnitettiin erityistä huomiota kentän kuntoon, ja tehtiin pitkäaikaista työtä kentän peruskunnostus ja perusparannushankkeissa. Pitkäjänteinen työ on huomattu, myös valtakunnallisesti. Kiitän suuresti Jukkaa hänen pitkäaikaisesta panoksestaan golfyhteisömme hyväksi hallituksen puheenjohtajana. Tästä on hyvä jatkaa kohti jo näköpiirissäkin olevia haasteita.

 

Messilä Golf Oy:n strategia

Yhtiön hallituksessa tehtiin päätös strategiasuunnitelman päivittämisestä. Tämä työ on jo aloitettu. Tavoitteena on, että uusi strategia olisi esiteltävissä tämän vuoden aikana. Hallitus on hyvin yksimielinen siitä, että strategiassamme tulee painottaa osakkaan etuja, sekä parantaa ja huolehtia erityisesti palveluidemme käyttäjien kokemuksista. Kaikkien toimintojen ja toimenpiteiden tulisi tukea palveluidemme käyttäjäkokemusta.

Suomalaisten golfkenttien omistusrakenteissa on tapahtunut viime aikoina voimakkaita muutoksia, joiden vaikutuksia seuraamme. Messilä Golf Oy:n hallitus painottaa yksimielisesti osakasomistuksen etuja ja golfosakkeen omistamisen kannattavuutta. Omistusta tulee tukea ja yhtiössä täytyy tehdä osakkeen arvoa tukevia toimenpiteitä. Pelaaminen omalla osakkeella ja pelioikeudella tulee aina olla muita vaihtoehtoja kannattavampaa ja sisältävän etuja joita ei muutoin saa.

 

Konkreettisia toimenpiteitä

Osakkeen omistamista tukevia toimenpiteitä on ryhdytty jo nyt konkreettisesti miettimään ja hakemaan. Uutuutena tälle kaudelle on neuvoteltu yhteistyö Linna Golf Oy:n kanssa. Messilä Golf Oy:n osakaspelioikeuden haltijat voivat pelata Linna Golfissa ”kaksi  yhden hinnalla”. Tästä tulee yksityiskohtaisempi tietoa lähiaikoina.

Muistakaa myös käyttää Suomen Golfkentät ry:n Etukortin mahdollisuudet; 31 kenttää, kolme kertaa jokaiselle kentälle -50 % green fee hinnasta. Messilä Golfin osakas saa etukortin 5,- euron hintaan ja pelioikeuden haltija 30,- eurolla.

Hallituksessa on myös valmisteltu klubi- ja lähipeliharjoitusalueen päivittämistä palvelemaan paremmin käyttäjien vaatimuksia. Suunnitelmista kerrottiin yhtiökokouksessa, ja lisää kerrotaan, kunhan asiat etenevät. Tavoitteena on, että muutostyöteivät näkyisi osakkaiden vuosimaksussa.

 

MeG Juniorituki Oy

Messilä Golf Oy osti kuluvan kevään aikana Messilä Golf Ry:n omistaman MeG Juniorituki Oy:n koko osakekannan. Kauppaa valmisteltiin toista vuotta ja se toteutettiin erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä ry:n kanssa. Juniorituki Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Nikkanen ja hallituksen muut jäsenet ovat Kari Toivonen ja Arja Byman.

Jukan johdolla yhtiön hallitus päätti, että MeG Juniorituki Oy:n omistamat 54 pelioikeutta kohdennetaan junioreille tuettuina pelioikeuksina. Tästä onkin lähtenyt jo tiedote jakeluun. Junioreiden ja alkavien nuorten pelaamisen ja harrastuksen aloittamisen kynnystä saadaan näin madallettua. Toivotaan, että joukosta kasvaa myös edustusurheilijoita seuraamme.

 

Kiireinen kausi ja toimintavuosi edessä

Ladies Finnish Open pelataan Messilässä 7.-9.6. Hieno tunnustus kentällämme ja seurallemme. Uskon, että tapahtuma saa golfarit sankoin joukoin liikkeelle ja saamme kokea itsekin kilpakentän vaatimukset. Hallitus jatkaa säännöllistä työtään ja kiireisimpänä onkin strategian päivittäminen. Työ osakkuuden arvostuksen lisäämiseksi ja tukemiseksi on hallitustyön päällimmäisenä tavoitteena.

 

Tavataan Messilässä!

Matti Hippi
Hallituksen puheenjohtaja