Liitteet:

Käyttömaksut kaudella 2022 sisälsivät rahoitusosuutta kentän hiekkaesteiden vuosille 2022–2023 ajoitettuun uudistus- ja korjaustyöhön, jossa hiekkaesteiden sijainnit tarkistetaan nykyisiä lyöntimittoja vastaaviksi. Esteiden pohjat rakennetaan vettä läpäisevällä erikoisbetonilla, joka mm. estää kivien nousun maaperästä. Uudistustyö perustuu Lassi-Pekka Tilanderin suunnitelmaan ja valmistuu syksyllä 2023.

Kaudella 2022 toteutettiin väylien 1–9 osuus ja kustannukset olivat 114.000 euroa (alv 0%). Laskelmien mukaan takaysin kustannusosuus jäänee hieman alhaisemmaksi.

Kaudella toteutettiin myös jäsenten viihtyvyyden parantamiseksi klubin terassi alueella uudistustyö, yhteistyössä Messilän golf ry:n kanssa.

Messilä Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous kutsutaan koolle huhtikuussa, päivä vahvistuu pian,

Terveisin tj Arja Byman