Messilä Golf on yksi kestävän kehityksen edelläkävijöistä kotimaisessa golfissa. Kenttäyhtiölle torstaina 12.12. myönnetty Hiilineutraali Golfkenttä -sertifikaatti on siitä tuorein esimerkki.

Suomen Golfkentät ry:n (SGK) myöntämä sertifikaatti on tunnustus siitä, että Messilä Golf on tänä vuonna vasta toisena kotimaisena kenttäyhtiönä laskenut oman hiilijalanjälkensä. Samalla Messilässä ollaan sitouduttu hiilijalanjäljen seurantaan viiden vuoden ajan. Seurantaa ja raportteja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen.

Kenttäyhtiön puheenjohtaja Matti Hippi muistutti sertifikaattia vastaanottaessaan siitä, että Messilä Golfissa on jo pitkään haluttu kunnioittaa kestävän kehityksen periaatteita.

”Jo vuonna 2014 valmistuneen huoltohallin lämmitysratkaisu haluttiin perustaa maalämpöön kestävän kehityksen nimissä. Uusimmassa strategiassa hiilineutraalisus on kokonaisuutta kantava ohjenuora. Tässä ajassa on pakko pohtia vastuullisuutta ja sitä, millaisen perinnön jätämme jälkeemme.”

 

Mukaan ympäristöpääkaupunkihankkeeseen

Lahdesta on tulossa Euroopan vuoden 2021 ympäristöpääkaupunki. Hippi ilmoittikin Messilä Golfin haluavan olla osa Green Capital -hanketta.

Näissä merkeissä paikalla SGK:n Carbon Neutral Golf Course -hankkeesta ja Messilä Golfin ympäristötyöstä kuulemassa oli myös ympäristöpääkaupunkihankkeen johtoon kesällä nimitetty Milla Bruneau. Hän oli kuulemastaan vaikuttunut ja tyytyväinen Messilä Golfin tekemään yhteistyöaloitteeseen.

”Ympäristöpääkaupunkihanke on nimen omaan yhdessä tekemistä alueellisesti ja laajemminkin. Se ei ole yksinomaan Lahden asia. Ei ole yhteisöä, jota asia ei koskettaisi. Golf on lajina tehnyt todella vaikuttavaa työtä. On hienoa nähdä, että Lahden naapurista löytyy yksi edelläkävijöistä.”

 

 

Vaikuttunut oli myös Hollolan kunnan elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander. Hän lausui omat kiitoksensa ja toi Messilä Golfin edustajille kukkatervehdyksen.

 

Suomen Golfkentät ry hallinnoi hiilijalanjäljen mittaamiseen tarkoitettua tuotetta ja kehittää sitä edelleen mallin alun perin rakenteneen Meri-Teijo Golfin (MTG) kanssa. MTG:n hallituksen puheenjohtaja Tommy Skogster halusi kiittää Messilä Golfia ja myös kenttämestari Marko Suokasta joustavasta yhteistyöstä.

 

Messilä Golfin toimitusjohtaja Arja Byman uskoi kenttäyhtiöiden tekemien ratkaisujen heijastuvat ennemmin tai myöhemmin myös golfyhteisöjen jäsenten henkilökohtaisiin valintoihin.

”Mitä enemmän kestävästä kehityksestä puhutaan, sitä nopeammin siitä tulee koko lajin yhteinen asia. Pitämällä huolta ympäristöstä pidämme huolta myös golfista lajina ja harrastuksena.”

 

Mielenkiintoa yli rajojen

Carbon Neutral Golf Course -hanketta esitellyt Antti Hiltunen, Suomen Golfkentät ry:n puheenjohtaja, kertoi 23 kotimaisen kenttäyhteisön ilmoittaneen tähän mennessä halukkuutensa hiilijalanjälkensä mittaamiseen.

”Mielenkiintoa hankettamme kohtaan on ollut runsaasti myös maan rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi R&A on ollut kiinnostunut, ja onpa YK:kin kiinnittänyt omalla uutisellaan huomiota siihen, mitä Suomessa tapahtuu.”