Hyvät osakkaamme, pelikausi 2013 on käynnistynyt vilkkaana omien osakkaidemme ja jäsentemme kierrosmäärän hipoessa Juhannuksena lähellä kahdeksaatuhatta, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli tuhat kierrosta vähemmän. Kokonaiskierrosmäärä vieraspelaajat mukaan lukien oli 9.600  (vuonna 2012 8.400).

Range avataan 1.7 alkaen

Perusparannustyön myötä rangen kokonaismitta on pidennetty 250 metriin. Rangen pintaan on muotoiltu tähtäyspisteitä.  Kaikki lyöntipaikat ovat uudistuksen jälkeen yhdessä tasossa ja lyöntimattojen alla oleva kivetys niin leveä, että se kattaa lyöntialueella liikkumisen. Lyöntialueella on varaus lyöntikatosta varten. Lyöntikatoksen toteutusaikataulu  voidaan jakaa useampaan vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen aikataulu tarkentuu syksyllä. Huoltohallialueen erottava aitaus rakennetaan kivetyksen takarajaan. Rangen vasempaan reunaan rakennetaan väyläbunkkeri.

Huoltohallihankkeen tilanne

Hallialueen kenttämuutokset ja pohjatyöt ovat tekeillä ja saadaan valmiiksi rakennuskorkoon heinäkuun aikana. Seinäelementtien pystytystyö aloitetaan elokuun puolivälissä. Halli valmistuu tulevan talven aikana. Rakennusvalvontaviranomaisen ja urakoitsijoiden aloituskokous pidettiin 6.6.

Urakoitsijaluettelo

Rakennussuunnittelu      Arkkitehtitsto Sipponen § Teerenmaa Oy
Rakennesuunnittelu        Insinööritsto Pekka Pankka Oy
LVI-Suunnittelu               PAM-energia Oy
Sähkösuunnittelu            Sähköneliö Oy

Rakennusurakoitsija       Rakennus § Muuraus Tyyskä Oy
LVI-urkoitsija                   Lahden Putkihuolto Oy
Sähköurakoitsija             LSK Electrics Oy
Elementtiasennus           Asennuspalvelu Huuhka Oy
Seinäelementtitoimitus    Kestobetoni Oy
Ontelot                            Pielisen Betoni Oy
Lämpöpumppu                Oilon Oy

 

Rakennuttajakonsultti/vastaava työnjohtaja
MIP Rakennuttajapalvelu Oy

Allekirjoitettujen urakkasopimusten perusteella hallin kokonaiskustannus on 678.861 euroa  (alv 0 %) ja erillisen D-pisteen, käsittäen ympäristöluvan varaisen polttoaineen säilytysyksikön ja kenttäkoneiden pesupisteen viemäröinteineen n. 100.000 euroa (alv 0%).  Hallin pohjatöiden ja rangen uudistyön kustannukset tarkentuvat työn edistyessä.

Klubialue ja terassi

Klubin terassin aitausta uusittiin keväällä ja jäljelle jäänyt osuus uusitaan vielä syksyn aikana. Terassin kalusteet uusitaan heinäkuun puoliväliin mennessä.

Tee merkinnät muuttuvat heinäkuun alussa

Heinäkuun alussa siirrymme teemerkinnässä yleistyvään merkintätapaan, jossa entiset värein merkityt teet korvataan mittamerkein.

60 on 6046 m, entinen valkoinen tee                        suositus hcp  +4 – 9
57 on 5767 m, entinen keltainen tee                         suositus  hcp 10 – 19
53 on 5300 m, entinen sininen tee                            suositus hcp  20 – 29
48 on 4808 m, entinen punainen tee                         suositus hcp  30 – 36
27 on 2755 m, uusi kentän sisään rakennettu par 3    suositus hcp  37 – 54

Viheriöiden peruskorjaus

Viheriö 9 peruskorjataan tulevana syksynä, jonka jälkeen kaikki muut viheriötä 12 lukuun ottamatta on peruskorjattu. Viheriö 12 korjaustyön aikataulu esitetään seuraavassa yhtiökokouksessa.

Messilä Golf Oy,

Tj Arja Byman