Nettisivuillemme on avattu 1.7 alkaen jatkuvan palautteen kanava, jolla osakkaiden, vuokrapelaajien, lippujäsenten ja vieraspelaajien on mahdollista antaa palautetta kenttään ja palvelujen onnistumiseen liittyen, vaikka jokaisen kierroksen jälkeen. Toivottavaa on, että palautetta annetaan säännöllisesti pystyäksemme mittaamaan palautteen perusteella tehtyjen muutosten toimivuutta seuraavalla aikavälillä.

Heinäkuun aikana palautekanavaa tutkittiin 135 kertaa, vastausprosentiksi jäi 41.5%. Vastanneista 58,3 % oli Messilä Golf Oy:n osakkaita, 2/3 miespuolisia ikähaarukassa 40 – 60 v, tasoituksella 11,5 – 26,4 yli 15 kierrosta kaudessa pelaavia. Valtaosa vastanneista oli saanut varattua  ensisijaisesti haluamansa peliajan.

Palautekanavan arvosteluasteikko on kahden suuntainen. Yhtä aikaa mitataan palvelun tärkeyttä ja onnistumista. Kaikkein tärkeimmäksi asiaksi koettiin viheriöiden kunto ja hoito, jossa oli myös onnistuttu parhaiten. Lähes yhtä hyvän arvosanan sai kentän ja palvelujen kokonaisvaikutelma ja kiinnostavuus. Tilat, rakennukset ja alueen yleinen siisteys, lyöntipaikkojen ja peliväylien kunto ja hoito arvostettiin tärkeysasteikolla korkealle ja onnistuminen hyväksi. Caddiemasterpalvelua, opetustoimintaa ja proshoptoimintaa ei pidetty yhtä tärkeänä kuin edellisiä, mutta niiden onnistuminen arvioitiin hyväksi.

Tärkeysasteikolla aika korkealle nousivat ravintolapalvelut sekä range ja harjoitusalueet joita yhdistää myös se, että molempien osalta onnistuminen arvioitiin huonoksi.

On ymmärrettävää, että rangen osalta saatu palaute on negatiivista, koska alue avattiin käyttöön vasta heinäkuun alussa. Rangelle ajaminen omalla autolla on toistaiseksi vielä kielletty, mutta  kuljetusta järjestetään klo 16 – 19 välillä arkisin. Rangen uudistustyö onnistui kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin ja ensi vuonna käytössämme on uudistettu ja entistä pidempi range tähtäyspistein ja väyläbunkkerilla varustettuna.

Ravintolapalvelujen osalta palaute osoitti tyytymättömyyttä palvelun tasoon alkukaudesta. Palaute oli täysin aiheellista. Palvelun käynnistäminen uudelta yrittäjältä uudessa ympäristössä ei käy käden käänteessä.  Toivottu hinta/laatutaso on haasteellinen myös kannattavuuden näkökulmasta ja tasalaatuisen uuden palvelun tuottaminen vaatii valmisteluaikaa sekä henkilöstön kouluttamista rutiineihin. Jos toukokuu ja kesäkuu meni oppimisen piikkiin, niin heinäkuun aikana palvelussa tapahtui selkeä muutos parempaan.

Sanallisen palautteen osiossa on yksittäisiä kannanottoja, jotka kaikki on kirjattu käsiteltäväksi syksyn aikana viimeistään seuraavan kauden suunnittelun yhteydessä. Osaan pyynnöistä on pystytty reagoimaan heti.

Hieman yllättävää on pelaajien käyttäytymisestä saatu palaute.  Valitusta tulee huolimattomuudesta, tupakan tumpeista ja roskaamisesta yleensä, lyöntijälkien korjaamatta jättämisestä väylillä ja erityisesti viheriöillä. Myös pelaajien huomaavaisuudesta pelin aikana. Kun tähän mennessä yhteensä 19.494 kierroksesta vain 2.370 on vieraspelaajien pelaamia, täytyy tunnistaa tämä ongelma yhteisömme sisäiseksi ja miettiä golf etikettiin liittyvän koulutuksen tehostamista.

Anna palautetta –kanava on jatkuva palautekanava, jossa mittausväli on vapaasti määriteltävissä. On toivottavaa, että annatte palautetta mahdollisimman usein heti kierroksen jälkeen. Näin saamme mittauskohteen kehityssuunnasta mahdollisimman nopeasti vahvistusta.

Kiitos antamastanne palautteesta tähän mennessä,

Tj Arja Byman