Yhtiökokous ja Messilä Golf Oy:n hallitus kaudelle 2014

Messilä Golf Oy:n yhtiökokous pidettiin 20.2.2014. Messilä Golf Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jukka Järvinen. Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin entiset Olli Teerijoki, Keijo Laine, Jukka Nikkanen, Jorma Ratia (C-sarja)  Jukka Torstila (B-sarja) sekä Jorma Korhonen (varapuheenjohtaja).

24.2.2014

Tj Arja Byman