Asiakastyytyväisyys kasvusuunnassa

Olemme mukana SGL:n  Players1st asiakastyytyväisyys–kartoituksessa nyt toista vuotta. Tähän mennessä kysely on lähtenyt automaattisesti 675 vieraspelaajalle, joista 222 on antanut arvostelun. Messilä golfin omien jäsenten osalta kysely on lähetetty sattumanvaraisesti 461 jäsenelle, joista 123 on vastannut. Kiitos kaikille tähän mennessä vastanneille!

Kaikille niille jäsenille, jotka eivät vielä tällä kaudella kyselyä ole saaneet, kysely lähetetään automaattisesti syyskuun aikana.

Vieraspelaajien arvostamana kaikkien kenttien valtakunnallinen keskiarvo on 80 ja Messilä golfille vieraspelaajat ovat antaneet arvoksi 84.  Valtakunnallisten arvojen yläpuolella ollaan ravintolan 86 (83), klubitalon 86 (85) ja harjoitusalueiden 86 (81) osalta. Sosiaalinen ympäristö 83 (83), johto ja palvelu 88 (88) vastaavat valtakunnallista keskitasoa.  Hinnat ja tuotteet saavat arvosanaksi 65, kun valtakunnallinen keskiarvo on 76. Hintatason tyytyväisyyden osalta on kuitenkin nousua edellisestä vuodesta +6. Vieraspelaajien mielestä Messilä golfin kokonaissijoitus on tällä hetkellä 9. kaikkien osallistuneiden (62) golfyhteisön joukossa.

Kaikkien omien jäsenten antama arvosana kentälle oli tänä vuonna 80, edellisenä vuonna 76. Jäsenet ovat nostaneet viime vuodesta ravintolan 81 (79), klubitalon 86 (84), harjoitusalueiden 75 (73), johdon ja tiedottamisen 78 (76) sekä hinnat ja tuotteet 73 (71) arvosanoja. Sosiaalinen ympäristö on samassa 78 (78) ja opetustuntien arvosana hieman laskenut 81 (83).

Osakkaiden arvostus kentälle oli 81, viime vuonna vastaava 74. Osakkaiden osalta lähes kaikki arvot kasvoivat edelliseen vuoteen: sosiaalinen ympäristö 80 (77), ravintola 81 (79), klubitalo 86 (81), harjoitusalueet 75 (71), johto ja tiedotus 77 (74), hinnat ja tuotteet 74 (70). Golfopetus pysyi samassa 81 (81). Yleisarvosanana osakkaat arvostivat Messilä golfin sijalle 20 kaikkien (69) golfyhteisöjen joukossa.

Sanallisessa palautteessa vieraspelaajat toivoivat kentän ohjauskylttejä, kenttäkarttaa, tähtäyspaaluja ja etäisyysmerkkejä parannettavaksi. Tähän asiaan on jo tartuttu ja pelaamisen ohjausta ensi kaudelle parannetaan.

Omien jäsenten ja osakkaiden palautteissa on positiivista ja kannustavaa palautetta, mutta myös kritiikkiä. Kritiikkiä kohdistuu kanssapelaajien luomaan sosiaaliseen ympäristöön, johon asiaan voimme jokainen omalta osaltamme pyrkiä vaikuttamaan. Hallitusta kritisoidaan osakkeiden hintatasosta ja toimitusjohtajaa siitä, että kilpailuja on liian paljon ja toisaalta siitä, että yksityiskilpailujen järjestäminen pitäisi tehdä helpommaksi. Oheispalvelujen osalta yrittäjille osoitetut toivomukset on viety eteenpäin ja varmasti suureen osaan on jo reagoitu.

Osakkeiden hintoihin vaikuttaa eniten valtakunnallinen tilanne. Yhtiö ja johto eivät voi suoraan vaikuttaa hintoihin vapailla markkinoilla. Johdon tehtävä on kehittää ja pitää tuote kunnossa ja arvostettuna. Osakkaat päättävät hinnoista. Messilä Golf Oy:n kaikki osakkeet on myyty jo vuosia sitten osakkaillemme, joita tänä päivänä on yhteensä 804. On huomion arvoinen seikka, että osakasmäärä Messilässä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 730 :stä 804: ään. Osakkeet ovat siirtyneet aktiivisesti pelaavien omistukseen, kun osakkeiden alhainen hintataso on sen mahdollistanut.

Jonkin verran osakkeita on tällä hetkellä konkurssipesien hallussa, kaikkiaan yhdeksän. Näiden osakkeiden jälleenmyynti on tällä hetkellä hankalaa, koska monelle niistä on kertynyt useamman vuoden vastikerästi, eikä yhtiöjärjestys tällä hetkellä mahdollista vanhojen vastikevelkojen johdosta pelioikeuksien käyttöön ottoa, eikä toisaalta B-sarjan osakkeiden mitätöintiäkään. Nämä ongelmat ovat kuitenkin Messilässä kokonaisuuden kannalta pieniä ja niille varmasti löytyy jollakin aikavälillä ratkaisu.

Yhden toivomuksen esitän jälleen golfyhteisömme nimissä kaikille pelaajillemme: lyöntijälkien paikkaaminen viheriöllä ja väylillä on pelaajan vastuulla ihan yhtä paljon kuin kentän hoitajien. Syksyisin välinpitämättömyys kasvaa helposti, kun ajatellaan, ettei sillä enää ole väliä ennen talven tuloa. Tilanne on kuitenkin päinvastainen, mitä tarkemmin jäljet paikataan, sitä pidempään syksyllä viheriöitä voidaan pitää auki ja sitä paremmassa kunnossa ne ovat syksyn jäljiltä seuraavana keväänä.

Kiitos tähän mennessä saadusta palautteesta, jatketaan golfyhteisömme ja palvelujemme kehittämistä hyvässä yhteistyössä ja -hengessä. Kasvusuuntainen asiakastyytyväisyys antaa tukea siihen, että suunta on tällä kaudella ollut oikea. Palvelujen kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa paikalleen ei ole varaa jäädä.

Syksyn raikkaita pelikierroksia Messilässä,
Tj Arja Byman