PAIKALLISSÄÄNNÖT

Kentän ulkorajat

 • Pallo on ulkona, kun se on kentän rajaksi määritetyn aidan tai valkoisten tolppien päällä tai toisella puolella. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.
 • Raja jatkuu kahden viimeisen paalun suunnassa eteenpäin, ellei sitä ole merkitty päättyväksi.
 • Rajan alkamista ja päättymistä osoittaa kaksoispaalu, josta raja kääntyy 90 asteen kulmassa kentästä poispäin.

Erityiset tai pakolliset vapautumismenettelyt

Vapautuminen pelilinjalla olevasta suoja-aidasta

 • Pelattaessa väylää 18 väylän 1 suoja-aidan ollessa pelaajan pelilinjalla: Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta pudottamalla    pallon ja pelaamalla sitä väylän 18 DZ -pudottamisalueelta.  

Vastaistutettujen puiden suojeleminen

 • Vastaistutetut/nuoret puut, jotka ovat tukipuin tuettuja, ovat kiellettyä pelialuetta. Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä säännön 16.1f mukaisesti.

Epänormaalit kenttäolosuhteet ja olennaiset rakenteet

Epänormaalit kenttäolosuhteet

 • Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta.
  Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat.

Pelaaja saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti.

Kielletyt pelialueet

 • Kukkaistutukset ja M-kirjain väylällä 6 ovat kiellettyä pelialuetta, joita käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena.

Pelaajan täytyy vapautua tästä Säännön 16.1f mukaisesti.

Kiinteät haitat lähellä viheriötä

 • Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti.
 • Kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla, on     pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot.  
 • Pallon ollessa yleisellä pelialueella, pelaaja voi vapautua säännön   16.1b mukaisesti kiinteän haitan ollessa:
 • Pelilinjalla enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja     enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
 • Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituk-   senmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Muurahaispesät

 • Kentällä olevat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaisesti, tai kunnostettavia alueita, joista saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti.

Kentällä olevat tiet ja polut

 • Kaikki kentällä olevat asfaltilla, murskeella tai kivituhkalla  päällystetyt tiet sekä latupohja ovat kiinteitä haittoja joista saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti.

Kiinteät haitat kentällä

 • Rakennukset, katokset, mittamerkit, opaskyltit
 • Tee 27 (par 3) avauslyöntipaikkojen harjakset
 • Suoja-aidat viheriöiden ympärillä
 • Väylän 17 sähköpylväs ja sen tukivaijerit
 • Vapautuminen em. kiinteistä haitoista ilman rangaistusta on    mahdollista säännön 16.1 mukaisesti.
  Vapautumista ei sallita säännön 15.2 mukaisesti.

Kentän oleelliset osat

 • Puiden, pensaiden juurilla ja muualla oleva puuhake. Yksittäiset    hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1a mukaisesti.
 • Kunnostamattomat polut ja urat.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus: kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä.

Kapteenin tervehdys

Tervehdys Messilä golfin pelaajat. Minut on valittu ry vuosikokouksessa kapteeniksi seuraavaksi vuodeksi. Kiitän luottamuksesta, läksin mukaan, kun pyydettiin ja lupauduin olemaan vuoden tehtävässä, jona aikana tulen toimimaan mentorina seuraavalle kapteenille. Tämä...

lue lisää

Sääntötoimikunta 2020

Sääntötoimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja vastata kentän paikallissäännöista, järjestää sääntö- ja etikettikoulutusta sekä sääntöjen kertausta. Lisäksi sääntötoimikunta osallistuu jäsenrekrytoinnin kehittämiseen yhdessä muiden...

lue lisää

Kilpailutoimikunnan toiminta 2020

Kilpailutoimikunta vastaa kilpailuiden käytännön järjestelyistä. Toimikunta tekee tiivistä yhteistyötä klubitlimikunnan kanssa. Kaikkien tehtäväkenttien hoitamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan omien jäsenten, sekä kutsuttujen asiantuntijoiden...

lue lisää

Senioritoiminta 2020

Kauden 2020 teemoina ovat avoimuus, tiedottaminen ja juuri eläkkeelle jääneiden senioreiden aktivoiminen.  Koronaviruksen johdosta on ehdottoman tärkeätä noudattaa viranomaisten ohjeita ja rajoituksia ikäryhmiin, kokoontumisiin ja liikkumiseen liittyen. Kaikki...

lue lisää

Naistoiminta 2020

Naistoimikunnan toiminnan tavoitteet 2020 Naisten toiminnan painopiste on naispelaajien aktivoinnissa. Naisten tapahtumissa pyritään huomioimaan seuran naisjäsenet mahdollisimman laajasti pelitasosta ja iästä riippumatta ja tarjoa- maan erilaisia mahdollisuuksia...

lue lisää