Messilä golfin paikallissäännöt

Pelialueen rajat ja merkinnät

 • Valkoinen paalu – pelialueen raja
 • Punainen paalu / punainen mittalaatta – 100 m viheriön keskelle
 • Keltamusta paalu / keltainen mittalaatta – 150 m viheriön keskelle
 • Keltainen paalu / harjakset maassa tai viiva – vesieste
 • Punainen paalu / harjakset maassa tai viiva  – sivuvesieste
 • Sinivalkoinen paalu – kunnostettava alue (pelaaminen kielletty)
 • Sininen paalu tai valkoinen viiva- kunnostettava alue
 • DZ -kyltti tai valkoinen viiva ja kirjaimet DZ -pudotusalue

Lipun paikka viheriöllä on ilmoitettu cm-pisteessä väri-/numerokoodilla 1–6.
Tuloskortista näkyy koodin mukainen lipun paikka eri väylillä.

Kentän ulkorajat (sääntö 27-1b)

 • ulkorajoja on väylien 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 ja 18 oikealla sivulla sekä väylien 15 ja 16 vasemmalla sivulla sekä viheriöiden 1 ja 18 takana.
 • rangen parkkialue ja huoltohallialue 17 väylän oikealla puolen
 • harjoitusviheriöalue klubilla, lyöntiharjoittelun (range) ja huoltohallinalue sekä
 • väylien 9 ja 11 välillä oleva varikkoalue

Raja jatkuu kahden viimeisen paalun suunnassa eteenpäin ellei sitä ole merkitty päättyväksi.

Rajan alkamista ja päättymistä osoittaa paalun musta pää, jossa raja kääntyy poispäin kentästä 90 asteen kulmassa kahden viimeisen paalun suunnasta

Kentän polut/tiet ja kiinteät haitat sekä oleelliset osat

Kentän kiinteitä haittoja ovat

 • asfaltilla, murskeella tai kivituhkalla päällystetyt tiet sekä latupohja
 • sora päällysteiset pinta salaojat
 • maahan kiinteästi asennetut vesi- ja sivuvesiesteen rajoina olevat harjakset, kun pallo ei ole esteessä
 • Tee 27 (par 3) avaus lyöntipaikkojen valkoiset harjakset
 • kukka ja pensasistutukset (väylällä 9 ja 17 sekä väylällä 6 oleva M-kirjain)
 • kaikki kiinteät rakenteet ja rakennelmat sekä tekniset laitteet
 • pelialueella olevat sähköpylväät ja niiden  kiinnitysvaijerit
  Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Kentän oleellisia osia ovat

 • kunnostamattomat polut ja urat,
 • kuorike- tai hakealueet (yksittäiset hakepalat ovat irrallisia luonnon haittoja)

Näistä ei voi vapautua ilman rangaistusta sovellettava sääntöä 28. (Sääntöä 24-2 ei voi soveltaa)

Vesieste (sivuvesieste)

Kentällä kaikki vesiesteet on merkitty. Vesiesteitä ovat ainoastaan keltaisin (vesieste) ja punaisin (sivuvesieste) vesieste merkein merkityt kentän osat. Vesiesteen rajoja osoittavat joko merkkiviivat (keltainen/punainen) tai merkkipaalut sekä maahan upotetut harjakset. Esteen raja kulkee joko viivalla merkittynä tai merkkipaalujen tai harjasten kentän puolella. Pallo on vesiesteessä kun osakin palloa koskettaa vesiestettä. (Sääntö 26). Jos pallo on esteessä (Sääntöä 24-2 ei voida soveltaa)

 

Muurahaiskeot

Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. (Sääntö 25-1b)

Vapautuminen vaikutuksesta pelialueella:

Jos pallo on pelialueella, pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta ei tätä lähemmäksi reikää. Lähin vapauttava paikka ei voi olla esteessä eikä viheriöllä. Kun pallo pudotetaan enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, pallon pitää ensiksi osua kentän osaan kohdassa, jossa vapaudutaan olosuhteiden vaikutuksesta ja joka ei ole esteessä eikä viheriöllä.

Suoja-aidat

Mikäli reiällä 18 oleva suoja-aita häiritsee pelaajan peli linjaa, saa pelaaja pudottaa rangaistuksetta pallon  pudotusalueelle (DZ)

Mittalaitteet (Sääntö 14-3 Huomautus, s. 82, 153, 181)

Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3.

Rangaistus säännön 14-3 rikkomisesta

 • Reikäpeli: Reiän menetys
 • Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
 • Seuraavasta rikkeestä pelistä sulkeminen
Mobiililaitteet (puhelimet, tabletit, tietokoneet)

Mobiililaitteiden käyttö on sallittua golfin säännöissä sallituilla tavoilla. Puhelinominaisuuden (soittaminen, vastaaminen) käyttö on sallittua ainoastaan tuomarin paikalle kutsumiseksi, hätätilanteissa tai tuomarin antamalla luvalla.

Rangaistus

 • Reikäpeli – Reiän menetys
 • Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä
 • Seuraavasta rikkeestä: Pelistä sulkeminen

Haitat

Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)

Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim. kastelulaitteen kannet)

Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka

(a) ei ole lähempänä reikää

(b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka

(a) ei ole lähempänä reikää,

(b) vapauttaa haitasta ja

(c) ei ole esteessä.

Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on

 • Reikäpeli: Reiän menetys
 • Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Suojeltavat puut

Pelialueella olevat istutetut tukipuin tuetut puut ovat kiinteitä haittoja, josta pelaaminen on kielletty.

Jos puu haittaa pelaajan lyönti asentoa tai aiottua mailan heilahdus rataa, täytyy palloa nostaa ilman rangaistusta ja pudottaa. Säännön 24-2b(i) ( Kiinteä haitta) mukaisesti.

Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallis säännön mukaista vapautusta jos

(a) hän ei ilmeisestikään voi lyödä jonkin muun syyn kuin kyseisen puun vaikutuksen vuoksi, tai

(b) kyseisen puun vaikutus syntyisi ainoastaan epätarkoituksenmukaisen lyöntiasennon, mailan heilahdusradan tai pelisuunnan vuoksi

Rangaistus paikallis säännön rikkomisesta on

 • Reikäpeli: Reiän menetys
 • Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Mittapaalut kentällä

Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on

 • Reikäpeli: Reiän menetys
 • Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä                     

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistuta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa,vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa  palloa tai merkkinappia. Likkunut pallo tai merkkinappi on asetettava paikalleen.                
Säännön 18-2,18-3 ja 20-1 mukaisesti

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom! ”Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.”

Pallo ulkona

”Väylän 17 oikealla puolella oleva parkkialue on ulkona ja merkitty valkoisin paaluin. Pallo on ulkona, kun se on ulkorajojen toisella puolella parkkipaikalla tai sen yli toisella puolella (esim. väylällä 10). Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.”

Osakastiedote 2/2018

Varmista osakkeen ostajan vilpittömyys, ohjeistaa FGMA, eli Suomen golfkenttäjohtajien yhdistys, golfosakkeen myyjää ja kehottaa varovaisuuteen, jottei myyjä tule sekaantuneeksi rikolliseksi tuomittuun toimintaan: Golfosakkeiden markkina on murroksessa ja osakkeen...

lue lisää

Osakastiedote 1/2018

Avaa tästä Osakastiedote 1/2018 Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti käyttömaksu, sisältäen huoltohallin investointilainan lyhennykset ja korot, on 720 euroa per pelioikeus.  Kausimaksun voi maksaa kolmessa erässä: 10.3, 10.4 ja 10.5 à 240 euroa per pelioikeus....

lue lisää

Senioritiedote 1/2018

Hyvät Seniorit! Hyvää alkanutta vuotta ja uuden pelikauden odotusta. Lähiajan tulevista tapahtumista seuraavaa: Rokkapileet, senioreiden perinteinen talvirieha, vietetään laskiaissunnuntaina 11.2. kello 11.00 alkaen klubilla.  Presidentinvaalien mahdollinen toinen...

lue lisää