PAIKALLISSÄÄNNÖT:

 1. Kentän ulkorajat (Sääntö 27)
 • Pallo on ulkona, kun se on kentän rajaksi määritetyn aidan tai valkoisten tolppien päällä tai toisella puolella. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua
 • Raja jatkuu kahden viimeisen paalun suunnassa eteenpäin, ellei sitä ole merkitty päättyväksi
 • Rajan alkamista ja päättymistä osoittaa kaksoispaalu, josta raja kääntyy 90 asteen kulmassa kentästä poispäin.
 1. Kiinteät haitat (Sääntö 24-2)
 • Asfaltilla, murskeella tai kivituhkalla päällystetyt tiet sekä latupohja
 • Kukka- ja pensasistutukset (väylällä 9 ja 17 sekä väylällä 6 oleva M-kirjain)
 • Tee 27 (par 3) avauslyöntipaikkojen valkoiset harjakset
 • Pelialueella olevat istutetut tukipuin tuetut puut
 • Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty
 1. Kentän oleelliset osat
 • Puiden ja pensaiden juurilla oleva puuhake. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 23-1 mukaisesti.
 • Kunnostamattomat polut ja urat
 1. Kunnostettavat alueet (Sääntö 25-1)
 • Sinisin paaluin merkityt alueet
 • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
 • Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat
 • Muurahaiskeot
 1. Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim. kastelulaitteiden kannet)

Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti.

Lisäksi pallon ollessa pelialueella, mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä.

Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi.

 1. Irtokivet hiekkaesteissä (Sääntö 24-1)

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa.

 1. Suoja-aita väylällä 18

Mikäli reiällä 18 oleva suoja-aita häiritsee pelaajan pelilinjaa, saa pelaaja pudottaa rangaistuksetta pallon pudotusalueelle (DZ).

 1. Etäisyyttä mittaavat laitteet (Sääntö 14-3)

Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3.

Rangaistus: Reikäpeli – Reiän menetys; Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä, seuraavasta rikkeestä: Pelistä sulkeminen

 1. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

 1. Mobiililaitteet (puhelimet, tabletit, tietokoneet)

Mobiililaitteiden käyttö on sallittua Golfin säännöissä sallituilla tavoilla. Puhelinominaisuuden (soittaminen, vastaaminen) käyttö on sallittua ainoastaan tuomarinpaikalle kutsumiseksi, hätätilanteissa tai tuomarin antamalla luvalla.

Rangaistus: Reikäpeli – Reiän menetys; Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä, seuraavasta rikkeestä: Pelistä sulkeminen

 

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta (paitsi kohdat 8 ja 10): Reikäpeli: reiän menetys; Lyöntipeli: 2 lyöntiä