Ulkona ja kentän ulkorajat

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja.
• Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.

 

Erityiset tai pakolliset, vapautumismenettely

Vapautuminen pelilinjalla olevasta suoja-aidasta

• Pelattaessa väylää 18  väylän 1 suoja-aidan ollessa pelaajan pelilinjalla: Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta pudottamalla pallon ja pelaamalla sitä (18 DZ pudottamisalueelta)

Vastaistutettujen puiden suojeleminen

• Vastaistutetut / nuoret puut, jotka ovat tukipuin tuetuttuja, ovat kiellettyä pelialuetta: Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä Säännön16.1f mukaisesti.

 

Epänormaalit kenttäolosuhteet ja olennaiset  rakenteet

Epänormaalin kenttäolosuhteet

• Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta
• Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat

Pelaaja saa vapautua Säännön16.1  mukaisesti.

 

Kielletyt pelialueet

• Kukkaistutukset ja M-kirjain väylällä 6 ovat kiellettyä pelialuetta, joita käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena.

Pelaajan täytyy vapautua tästä Säännön16.1f mukaisesti.

 

Kiinteät haitat lähellä viheriötä

• Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti.

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumis vaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla. Pallon ollessa yleisellä pelialueella, pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b mukaisesti kiinteän haitan ollessa:

• Pelilinjalla, ja se on: Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
• Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksen-mukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

 

Muurahaispesät

• Kentällä olevat  muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa Säännön 15.1 mukaisesti, tai kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti.

 

Kentällä olevat tiet ja polut

• Kaikki kentällä olevat asfaltilla, murskeella tai kivituhkalla päällystetyt tiet sekä latupohja, ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua. Säännön 16.1 mukaisesti.

 

Kiinteät haitat kentällä:

• Rakennukset, katokset,mittamerkit, opaskyltit 
• Tee 27 (par 3) avauslyöntipaikkojen harjakset
• Suoja-aidat viheriöiden ympärillä
• Väylän 17 sähköpylväs ja sen tukivaijerit
• Joista vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti.
• Vapautumista ei sallita Säännön 15.2 mukaisesti.

 

Kentän oleelliset osat

• Puiden, pensaiden juurilla ja muualla oleva puuhake. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1a mukaisesti.
• Kunnostamattomat polut ja urat

 

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).  ”Jollei toisin mainita”

 

TILAPÄISET PAIKALLISSÄÄNNÖT:

Siirtosääntö

• Pelaajan pallon ollessa yleisenpelialueen osalla , joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

• Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

• Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: (15cm) vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

• Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa. Säännöissä 14.2b (2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).  ”Jollei toisin mainita”

 

Vapautuminen siirtonurmen saumoista

Pelaajan pallon ollessa tai koskiessa siirtonurmen saumaa tai sauman haitatessa pelaajan aiotun svingin vaatimaa tilaa:
(a) Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b mukaisesti.
(a) Pallon ollessa viheriöllä. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1d mukaisesti. Mutta haittaamista ei ole, jos sauma haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa. Vapauduttaessa kaikkia siirtonurmialueella olevia saumoja käsitellään yhtenä ja samana saumana. Mikäli jokin sauma edelleen haittaa, kun pelaaja on pudottanut pallon, pelaajan täytyy jatkaa Säännön 14.3c(2) mukaisesti, vaikka pallo olisi yhden mailanmitan sisällä vertailupisteestä.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).  ”Jollei toisin mainita”