Paikallissääntö F-16
Etu 9 bunkkerit, jotka on merkitty sini/valkoisilla paaluilla on yleisellä pelialueella oleva kunnostettava alue eikä ole enää bunkkeri, niistä pelaaminen on kieletty
Jos pelaajan pallo on kunnostettavalla alueella tai koskettaa sitä tai
kunnostettava alue haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiottua svingin vaatimaa
tilaa, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta Säännön 16 1b mukaisesti.

Väylillä 1,2,5,7 ja 9 väyläbunkkereissa on DZ alue. Pelaaja voi vapautua näistä bunkkereista

DZ alueelle tai säännön 16.1b mukaisesti.

Kaikki muut kentällä olevat bunkkerit, olipa niissä tilapäistä vettä tai ei, ovat
edelleen sääntöjen mukaisesti bunkkereita

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen
paikallissääntöä:

 Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.”

 

Siirtosääntö on voimassa :

14.1a  Nostettavan ja takaisin asetettavan pallon paikka täytyy merkitä

  • Pelaajan pallon ollessa yleisenpelialueen osalla , joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
  • Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: (15 cm) vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa. Säännöissä 14.2b (2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).