KUNNOSTETTAVAT  ALUEET:

Kunnostettavilta alueilta väylällä 5 pelaaminen kielletty. Vapautuminen DZ alueelle tai säännön 16.1 nojalla.

Kentällä 2022-2023 uusittujen bunkkereiden hiekka ei vielä ole asettunut: Jos bunkkerissa on näkyvissä hiekan alla valettua betonipohjaa tai suodatinkangasta, käsitellään kyseistä aluetta kunnostettavana alueena.

SIIRTOSÄÄNTÖ VOIMASSA toistaiseksi 6.9.2023 alkaen:

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: (15 cm) vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja täytyy olla yleisellä pelialueella.
Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.