SIIRTOSÄÄNTÖ:

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

• Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka
• Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko:
15cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
• Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
» Täytyy olla yleisellä pelialueella

KUNNOSTETTAVAT  ALUEET:

Remontoitujen bunkkereiden ympärillä olevat kylvetyt alueet ja siirtonurmet
ovat kunnostettavaa aluetta ilman, että niitä on merkitty sini/valkoisilla paaluilla.
Niistä pelaaminen on kielletty.
Vapautuminen sääntö 16

Kunnostettavilta alueilta väylillä 5, 13 ja 14 pelaaminen kielletty. Vapautuminen näistä DZ alueelle tai säännön 16.1 nojalla.