HUOMIOITAVAA KENTÄLLÄ:

Väylän 8 kello on poistettu käytöstä. Varmistathan lyödessäsi kummun yli, että edessä menevä ryhmä on pois alta.

KUNNOSTETTAVAT  ALUEET:

Väylän 16 väyläbunkkeri on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen kielletty.

Väylien 10-12 ja 16-18 bunkkereiden kylvetyt reuna-alueet ja siirtonurmialueet ovat kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen kielletty.

Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti tai väylällä 12 vapautuminen vaihtoehtoisesti DZ alueelle.

SIIRTOSÄÄNTÖ VOIMASSA

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: (15 cm) vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja täytyy olla yleisellä pelialueella.
Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.