Messilän kenttä avattiin keväällä 9.5. ja kausi päättyi 17.10. Pelipäiviä kertyi kaikkiaan 162. Syksyn runsaat sateet pehmensivät kentän pohjaa, jonka jälkeen 18.10. alkaen äkillinen lämpötilojen lasku yöpakkasille ja päivisin vain muutaman asteen nousu plussan puolelle aiheutti monen muunkin kentän sulkemisen viime vuosia aikaisemmin.

Pelikierroksia Messilässä kertyi kaikkiaan 30.760 (2022 31.200). Omat jäsenet pelasivat 23.443 (23.907) kierrosta ja vieraspelaajat 4.953 (5.119) kierrosta. Tämän lisäksi omien jäsenten pelaamia kilpailukierroksia kertyi 2.237 (2.164) ja vieraspelaajien 677 (672). Kokonaiskierrosmäärässä on mukana 9r lähdöt 10-tiiltä 737 (982). Kokonaiskierrosmäärästä A- ja B-pelilipuilla pelattujen kierrosten osuus oli 3.194 (3.302) kierrosta.

Avoimia kilpailuja järjestettiin kaudella 14 kpl, joista yksi oli pelkästään naisille suunnattu. Viikkokilpailusarja koostui seitsemän peliviikon aikana pelatusta kierroksesta kahdessa sarjassa ja kärkipelaajien finaalista 10.9. Senioreille oli oma 8-viikon kilpailusarjansa ja muita seniorein järjestämiä tapahtumia. Seniorit kokoontuvat aktiivisesti jo talvikaudella 2022-2023 järjestettyjen PadelMarinan hallikilpailuissa.

Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta kymmenellä ja on nyt kaikkiaan 1.154. Jäsenistä miehiä on 801 ja naisia 353. Seniori-ikäisiä (50+) on 756, kun se korkeimmillaan oli 772 vuonna 2017. Alle 22-vuotiaiden junioreiden määrä on 112. Jäsenten vaihtuvuus, eli liittyneet/eronneet, on reilut sata jäsentä vuodessa.

Junioritoiminnan osalta kausi oli aktiivinen, kun kaikki 54 tarjolla ollutta junioripelioikeutta oli käytössä. Eritasoisten ja -ikäisten harjoitusryhmiin osallistui yhteensä 44 4-17-vuotiasta junioria. Ryhmiä ohjasi 9 aikuista ohjaajaa ja yksi nuori apuohjaaja. Kesän aikana järjestettiin kaksi golfleiriä, joihin osallistui yhteensä 20 lasta. Yhteensä 250 5-9-luokkalaista sekä lukiolaista kävi kokeilemassa golfia touko- ja elo-/syyskuussa.

Pelaajapalautetta kerättiin kauden aikana sekä vieraspelaajilta että omilta jäseniltä. Vieraspelaajapalautetta saatiin 406 pelaajalta ja suosituspisteet olivat kokonaisuudessaan kenttien kansallisen keskiarvon yläpuolella. Valtaosa vieraspelaajien sanallisesta palautteesta oli kannustavaa ja positiivista, niin kentän kuin palvelujenkin osalta. Ehkä suurimmat ongelmat oli kohdattu golfauton käytön ja opasteiden puutteiden osalta.

Omien jäsenten palaute oli vieraspelaajien palautetta ankarampaa ja suosituspisteet jonkin verran alle valtakunnallisen keskiarvon. Jäsenkyselyyn saatiin vastaus 221 jäseneltä.

Tärkein alue, eli kenttämme, sai kaikilta osin omilta pelaajiltamme erittäin positiivista palautetta. Lisäksi pelin kentällä koettiin rullaavan hyvin, mutta peliaikojen saatavuus oli jonkin verran haasteellista. Pelituotetarjonta ja hintataso koettiin tasapainoiseksi. Myös harjoitusalueisiin oltiin tyytyväisiä.

Vaikka kilpailujen tarjonta koettiin kohtuullisen hyväksi, toivottiin lisäksi tunnelmaa parantavia yhteisiä tapahtumia.

Asiakaspalvelussa ja tiedottamisessa caddiemastertoimintaan ja nettisivujen sisältöön oltiin tyytyväisempiä kuin somekanavien kautta tiedottamiseen.

Palvelujen osalta klubitalon siisteys ja tilat kokonaisuudessaan koettiin hyväksi. Ravintolan aukioloaikoja, palvelua ja tarjonnan monipuolisuutta kiitettiin ja ravintolan hinta-laatutaso koettiin tasapainoiseksi. Proshopin osalta tuotevalikoima koettiin ehkä hieman niukaksi. Myymälätila klubilla on pieni, mutta Kauppakeskus Valossa sijaitseva varsinainen GolfPoint-myymälä laajoine valikoimineen sijaitsee kohtuullisen lähellä.

Vastausten perusteella ainakin jonkin verran koetaan, etteivät pelaajat pääse vaikuttamaan toimintaan riittävästi uusilla ideoilla ja ehdotuksilla. Messilägolfissa kuitenkin seuratoiminta ja toimikuntien mahdollisuus kehittää oman toimintansa sisältöä on ehkä poikkauksellisenkin suuri, koska seuratoiminta meillä on ollut perinteisesti erittäin aktiivista. Senioreille ja junioreille toimintaa koettiin olevan riittävästi, mutta siihen väliin jäävän ikähaarukan toimintaa toivottiin kehitettävän. Nyt päättyneellä kaudella käynnistettiin uusi Nuorten Aikuisten toimikunta, jonka toimintaan kannattaa lähteä mukaan.

Kiitos kaudesta 2023 ja saamastamme palautteesta, hyvää syksyn jatkoa ja uuden pelikauden odotusta.

Omasta puolestani kiitän kaikkia Teitä menneistä vuosista, jotka olen saanut kanssannne kokea. Samalla toivotan tulevalle toimitusjohtaja Juha Ruposelle menestystä uudessa tehtävässään,
tj Arja Byman