Ympäristötyö Messilä Golfissa

Messilän golfkenttä on 18-reikäinen klubikenttä, joka sijaitsee Hollolan kunnassa. Kentän maapohjineen omistaa Messilä Golf Oy, joka vastaa myös kentänhoidosta. Myös klubirakennus, jossa on 106-paikkainen ravintola, on Messilä Golf Oy:n omistuksessa. Ravintolatoiminnasta pelikaudella vastaa Lahden Upseerikerho.

Kentän pinta-ala on n. 63 ha ja se on avattu vuonna 1990 ja sen on suunnitellut Kosti Kuronen. Perusparannussuunnitelma on tehty Lassi-Pekka Tilanderin toimesta vuonna 2005 teki. Kenttä on rakennettu nuoreen Tasaiseen männikköön rakennettua kenttää ympäröi Tiirismaan luontomatkailualue ja Messilän matkailukeskus.

Golftoiminnasta vastaa Messilä golf ry. Seuraan kuuluu 1135 jäsentä ja kentällä pelataan vuosittain noin 30 000 pelikierrosta. Kansallisen tason kilpailuja järjestetään keskimäärin joka toinen vuosi.

Sekä kentällä että klubilla noudatetaan voimassa olevia ympäristösäännöksiä ja -määräyksiä. Ensimmäinen ympäristöohjelma kentälle laadittiin vuonna 2002. Golfyhteisö on sitoutunut ympäristönäkökohtien jatkuvaan edistämiseen kaikissa toiminnoissaan. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta pelaajien, naapuruston, yhteisöjen sekä yhteistyökumppanien kanssa kehitetään jatkuvasti.

 

Toiminnan ympäristövaikutukset

Golfkenttä ja sen hoitaminen tekevät lajista ainutkertaisen niin harrastajilleen, sen parissa työskenteleville kuin sen vaikutuspiirissä oleville henkilöille ja yhteisöille. Tässä tarkastellaan koko golfyhteisön aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Hyvin suunniteltu, rakennettu ja hoidettu golfkenttä vaikuttaa ympäristöönsä monin positiivisin tavoin. Messilässä kenttää hoidetaan ympäristökäsikirjan mukaisesti. Lannoitteita käytetään Golfliiton suositusten puitteissa ja määrät alittavat selvästi EU:n nitraattidirektiivin, sekä maatalouden ympäristötukeen perustuvat ehdot.

Kentällä tehdään säädösten mukaista kemiallista kasvinsuojelua seuraavasti: viheriöille tautien ilmestyessä ja karheikoissa rikkaruohojen poistamiseksi. Vesiesteisiin rajoittuvia karheikkoja ei lannoiteta.

Lannoitus ja kasvintuhoojien torjunta ovat osa kentän hoitoa, mutta päinvastoin kuin kasvintuotannossa, tavoitteena on mahdollisimman vähäinen kasvu. Nopeasti kasvava, rehevä ruoho on huono pelialusta. Tavoitteena on siis mahdollisimman tiheä ja vähän kasvava ruohopeite, jollaisella on parhaat pelilliset ominaisuudet. Tähän päästään ennen kaikkea mekaanisilla hoitotöillä, kuten pystyleikkuilla, hiekkauksilla sekä ilmastuksilla, eli tarkoin suunnitellulla ja toteutetulla hoito-ohjelmalla. Kaikkien hoitotöiden säännöllisyys ja oikea-aikaisuus luo perustan kasvustojen hyvinvoinnille.

Kemiallisten torjunta-aineiden rinnalla pyritään käyttämään myös biologisia torjunta-aineita. Kasteluvesi otetaan Vesijärvestä ja kastelurutiineihin kiinnitetään suurta huomiota liikakastelun välttämiseksi.

Kenttäalueelle on tehty vuonna 2002 luonto-ja maisemaselvitys. Metsien osalta kenttää pyritään pitämään mahdollisimman luonnontilaisena. Harvennusta suoritetaan väylien reuna-alueilla.

Klubirakennusta on lisäeristetty ja sinne on hankittu ilmalämpöpumppuja. Näillä toimenpiteillä pyritään pienentämään energian kulutusta. Klubirakennuksen tiloissa, joita ei käytetä talvella, lämpötila lasketaan +10 asteeseen. Samoin sosiaalitilojen lämpötilaa lasketaan talviaikana.

Vuonna 2014 valmistuneen n. 600 m2 huoltohallin lämmitys toteutetaan maalämmöllä. Kallioon poratuista lämpökaivoista lämpö johdetaan hallin huonekohtaisesti säädeltävän lattialämmityksen kiertovesijärjestelmään.

 Ympäristönäkökohdat hankinnoissa 

Kentänhoidon hankinnoissa pyritään käyttämään paikallisia toimittajia.

Hyvänä esimerkkinä tällaisista hankinnoista ovat mm. väylillä ja bunkkereissa käytettävä hiekka. Muut materiaalit hankitaan yrityksiltä, jotka toimivat hyväksyttyjen ympäristöperiaatteiden mukaisesti. Klubiravintolassa ei käytetä kertakäyttöastioita ja laitteiden uushankinnoissa otetaan huomioon energiankulutus ja kierrätettävyys.

Ympäristötyö 

Ympäristötyö on koottu 2009 ja 2010 ympäristöpolitiikan laatimisen yhteydessä ja sen pohjana on vuonna 2002 laadittu ympäristöpolitiikka.

Toiminta käynnistyi keväällä 2010 toimitusjohtaja ja kenttämestarin päivittämien tietojen pohjalta.

Koko golfyhteisö on vuosikokouksissaan sitoutunut ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja sen toteuttamisessa korostetaan henkilöstön vastuuta.

Klikkaa ja lataa tästä Messilä Golfin ympäristöohjelma (latauslinkki pdf-tiedostoon)